Çevre Politikası

 

Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere en az bizim faydalandığımız kalitede sunabilmek için her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan sorumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken örnekleri alıyor ve bunu işimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulup, atık geri kazanım veya bertaraf işlemleri çevre mevzuatına uygun olarak yapılmaktadır.

Hem üretim sürecinde çevrenin atıklardan en az şekilde etkilenmesini amaçlayan çalışmalarla, hem de hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli biçimde kullanılmasına olanak veren bilinçli işletmecilik anlayışıyla ekolojik değerlerin korunması hedeflenir.

Atık yönetimi, atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek esaslara uygun olarak hazırlanır.