Kalite politikası

 

  • Şirketimiz için kalite, müşteri beklentileri, fiyat - maliyet, zaman, satış öncesi ve sonrası hizmetlerin kusursuz yerine getirilmesidir,

 

  • SSS A.Ş. için kalite müşterilerin mamulden beklediği performansın fiyat - maliyet, zaman, satış öncesi ve sonrası hizmetler gibi bileşenler açısından optimum tatmindir,

 

  • SSS A.Ş de "kalite", tüm çalışanların dengeli olarak paylaştığı sorumluluktur,

 

  • Kalite hedefimiz müşteri istekleri ile şekillenir

 

  • Şirketimizde kalite güvence sistemi kusurlu üretimin ayıklanmasını değil, kusursuz üretime ulaşma çabasıdır,

 

  • Şirketimiz için kalite, ulaşılan ve korunan bir düzey değil, koşullara göre yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

 

  • Kalite, şirketimizin geleceğinin güvencesidir.

 

  • Kalite, geleceğe güvenle bakabilmemizin kolektif çalışma ile; verimlilik sürekli gelişimle sağlanacağını tüm çalışanlarımıza yerleştirmektir.